Eksamen og sertifiseringsavgifter

Det grunnleggende sertifikatet er Norsk Sertifisering AS sertifikatet. De andre sertifikatene bygger på dette. Pris for eksamen med eventuell sertifisering (Prisen gjelder eksamen, sensur og sertifisering. Hvis ikke kandidaten tilfredsstiller kravene til sertifisering slik at sertifikat ikke kan utstedes, er prisen den samme). For alle typer sertifikater: 

NSAS-sertifikat

Eksamensavgift, inklusive sertifikat etter kurs/eksamen

   Kr. 4.000,-

     

Fornyelse

   Kr. 1.500,-

IPC-sertifikat

Utstedelse av IPC-sertifikat etter kurs/eksamen

   Kr. 2.200,-

 

Fornyelse

   Kr. 1.500,-

 

EOQ-kompetansebevis

Utstedelse av EOQ-kompetansebevis etter kurs/eksamen

   Kr. 2.000,-

 

Fornyelse

   Kr. 1.400,-

 

 

 

Før NSAS-eksamen: Dersom kandidaten bare skal avlegge en del av eksamen (skriftlig eller muntlig del), påløper halv eksamensavgift.

NB: Mva. kommer i tillegg når sertifiseringen ikke er i sammenheng med kurs.

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4