Risk Manager - vedlikehold av kompetanse

Søkeren skal kunne dokumentere

  • opplæring i form av deltakelse på kurs innen sertifikatets virkeområde og eller

  • deltakelse i læreprosesser i arbeidsforhold

Læreprosesser i arbeidsforhold

Læreprosesser i arbeidsforhold kan omfatte deltakelse i eller ledelse av endringsprosesser / forbedringsarbeid, metodeutvikling eller implementering av systemer i organisasjoner. Prosessene må være relevant for sertifikatets virkeområde. Dette kan omfatte endringer i rammebetingelser (generelle eller bransjerettede forskriftskrav, normer, fagstandarder og systemstandarder), organisasjon, metodeanvendelser, teknologi eller annet.

Kursvirksomhet

Kursvirksomhet skal være relevant for sertifikatets virkeområde og kan omfatte metodeanvendelser eller endringer i eller nye rammevilkår. Det siste kan omfatte generelle eller bransjerettede forskriftskrav, standarder (bransje-, system-, akkrediteringsstandarder), normer med mer. Nedenstående kurs anses å være relevant for sertifikatets virkeområde. All kursvirksomhet som en sertifikatinnehaver har deltatt på, vil imidlertid bli vurdert på individuelt grunnlag.

Kursarrangør Adresse Kontaktperson Gyldig til
TFS -
Tekniske Foreningers
Servicekontor AS
Kursoversikt
PB 73
1325 Lysaker
www.tfsk.no
Anita S. Hansen
anita@tfsk.no
Tlf 67 52 60 10
03.05.2019
NFKR -
Norsk Forening for kvalitet og risikostyring
Kursoversikt
Kjørbokollen 30
1337 Sandvika
www.nfkr.no/
Annlaug Astad
Tlf: 905 18 464
info@nfkr.no
18.05.2019
MQM AS
Kursoversikt
Karenlyst allè 50
0279 Oslo
Vibeke Myrås
vibeke@mqm.no
95173777
15.04.2021

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4