Prosjektledelse - IPMA

IPMA sertifisering innen prosjektledelse er en metodisk prosess utviklet av IPMA (International Project Management Association) basert på EN ISO 17024. Sertifiseringen går ut på å vurdere og verifisere at en person har kompetanser (kunnskap og ferdigheter) som tilfredsstiller IPMA’s krav til profesjonell prosjektledelse.

Sertifiseringen kan i Norge gjennomføres på norsk eller engelsk. Etter vellykket gjennomføring av sertifiseringen, utstedes sertifikat. Sertifikatet er gyldig i 5 år.

Sertifiseringen gjennomføres på 4 nivåer, A, B, C og D. Formålet med nivådelingen er blant annet å differensiere på kompetansenivåer, samt underbygge målrettet kompetanseutvikling og karrierevei innen prosjektledelse. Dette er en støtte både for de enkelte prosjektleder og for virksomheten hvor prosjektledelse er en stadig viktigere kompetanse.

Sertifisering på ett nivå forutsetter ikke at prosjektlederen har gjennomgått de underliggende sertifiseringsnivåene.

IPMA-sertifiseringen benytter tre gjennomgående vurderingsområder:


Prosjekterfaring

Det stilles krav til erfaring i ulik grad, på de ulike nivåene, at du skal ha utøvd prosjektledelse og oppnådd gode resultater.

Metodeanvendelse

Det stilles krav til at du kan de mest anvendte metoder innen prosjektstyring. For de ulike nivåene stilles ulike krav til at du skal ha anvendt metodene selv.

Ledelsesatferd

Gjennom prosessen vurderes hvilken innsikt du har i ulike former for atferd som det er hensiktsmessig å utvise som prosjektleder, for å fremme integrasjon, fremdrift og samarbeid i prosjekter.

 

Les mer om tilbakemeldinger fra prosjektledelsestudenter med IPMA sertifisering ved Høgskolen Kristiana.

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4