Sertifiseringstrinn Nivå A Nivå B Nivå C Nivå D
(R) = Resertifisering        
Påmeldingsfrist alle nivåer: 28.01.2019.        
Send din påmelding til:ipma+norsksertifisering.no        
Åpent orienteringsmøte (R) 24.01.2019 24.01.2019 24.01.2019 24.01.2019
Påmeldingsfrist (R) 28.01.2019 28.01.2019 28.01.2019 28.01.2019
Introduksjonsseminar 14.02.2019 14.02.2019 14.02.2019 14.02.2019
Søknad med CV og egenvurdering(R) 04.04.2019 04.04.2019 04.04.2019 04.04.2019
Skriftlig prøve Ikke skr prøve 09.04.2019 09.04.2019 09.04.2019
Tilbakemelding til kandidat (R) 16.05.2019 16.05.2019 16.05.2019 16.05.2019
Workshop Ikke workshop Ikke workshop 05.06.2019 Ikke workshop
Innlevering av prosjektrapport/caserapport 28.06.2019 14.06.2019    
Virksomhetscase 27.08.2019      
Intervju 08.03.2019 20.06.2019/21.06.2019 06.06.2019  
TIlbakemelding til kandidat 10.09.2019 28.06.2019 14.06.2019 23.05.2019
Utstedelse av sertifikat (R) 30.09.2019 08.07.2019 .08.07.2019 08.07.2019

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4