Miljøleder - vedlikehold av kompetanse

Søkeren skal kunne dokumentere

  • opplæring i form av deltakelse på kurs innen sertifikatets virkeområde og eller

  • deltakelse i læreprosesser i arbeidsforhold

Læreprosesser i arbeidsforhold

Læreprosesser i arbeidsforhold kan omfatte deltakelse i eller ledelse av endringsprosesser / forbedringsarbeid, metodeutvikling eller implementering av systemer i organisasjoner. Prosessene må være relevant for sertifikatets virkeområde. Dette kan omfatte endringer i rammebetingelser (generelle eller bransjerettede forskriftskrav, normer, fagstandarder og systemstandarder), organisasjon, metodeanvendelser, teknologi eller annet.

Kursvirksomhet

Kursvirksomhet skal være relevant for sertifikatets virkeområde og kan omfatte metodeanvendelser eller endringer i eller nye rammevilkår. Det siste kan omfatte generelle eller bransjerettede forskriftskrav, standarder (bransje-, system-, akkrediteringsstandarder), normer med mer. Nedenstående kurs anses å være relevant for sertifikatets virkeområde. All kursvirksomhet som en sertifikatinnehaver har deltatt på, vil imidlertid bli vurdert på individuelt grunnlag.

Kursarrangør Adresse Kontaktperson Gyldig til
TFS -
Tekniske Foreningers
Servicekontor AS
Kursoversikt
PB 73
1325 Lysaker
www.tfsk.no
Anita S. Hansen
anita@tfsk.no
Tlf 67 52 60 10
03.05.2018
Kiwa -
Kiwa Teknologisk Institutt as
Kursoversikt
Kabelgt. 2
Postboks 141 Økern
0509 Oslo
Oddmund Wærp
oddmund.waerp@teknologisk.no
Tlf:934 60 292
Faks: 32 28 78 60
18.02.2019
NFKR -
Norsk Forening for kvalitet og risikostyring
Kursoversikt
Kjørbokollen 30
1337 Sandvika
Se kart
Annlaug Astad
Tlf: 905 18 464
info@nfkr.no
18.05.2019
Ipsum AS
Kursoversikt
Brønndalen 72
5176 Loddefjord
Bjørn G. Baardsen
bjorn@ipsum.no
989 94 918
18.09.2019

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4