Daglig leder og kvalitetsrevisor

Frode Ervik Pettersen er utdannet ved Den Grafiske Højskole i København. Han har lang og bred erfaring fra etablering, utvikling og revisjon av styringssystemer for kvalitet, informasjonssikkerhet, arbeidsmiljø og miljø som leder og som rådgiver i privat og offentlig sektor og gjennom internasjonalt organisasjonsarbeid. Frode Ervik Pettersen har akkreditert sertifikat som revisjonsleder kvalitet.

frode+norsksertifisering.no                                         TLF : 67 52 60 15


Prosjektleder, kvalitetsrevisor, fagrevisor

Knut Einar Sortdal er utdannet ved Befalsskolen for infanteriet i Sør-Norge, Hærens krigsskole, realfaglig linje og tilleggsutdannelse fra Bedriftslederskolen. Han har flere års erfaring fra forsvaret og fra sivilt næringsliv hvor han har jobbet med opplæring og administrasjon, og han har blant annet vært transportsjef hos Partek Østspenn, daglig leder for Bransjeutvalget for kranopplæring og daglig leder for Kompetansesenteret for arbeidsutstyr. Knut Einar Sortdal har lang erfaring som kvalitets- og fagrevisor innenfor sakkyndig virksomhet og sertifisert sikkerhetsopplæring.

knut+norsksertifisering.no                                            TLF : 67 52 60 16Sekretær personellsertifisering

Line Beathe Skjølsvik har i flere år jobbet som sekretær i Norsk Forening for Prosjektledelse, vært selvstendig næringsdrivende og har 12 års erfaring fra BI-Stiftelsen. Line jobber med administrasjon av Personellsertifisering og IPMA-sertifisering innen prosjektledelse.

Line+norsksertifisering.no                                             TLF: 412 51 057

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4