Forskrft om administrative ordninger - AT 706
Navn Kontaktdata Sertifisert sikkerhetsopplæring
Knut Førland Telefon: 950 23 073
knut@kranskolen.no
G2, G3, G4, G5, G8, G10, G11, RX, BX, PX
Bjarne Roland Telefon: 952 00 044
post@bjarneroland.no
GX, RX, TX, TBX , MX, BX, PX, HX, KX, SX, BHX
Knut Sortdal Telefon: 930 80 636
knut@norsksertifisering.no
G4, G11, RX, TX
Hermod Pettersen Telefon: 905 45 404
hermod.pettersen@inspecta.com
G4, G2, G1, G3, G7, G8, TX, G10, G11, RX, TX, BX, PX, HX, KX, SX, BHX
Styringssystemer
Navn Kontaktdata Område
Hans Petter Nybakk Telefon: 905 32 466
hpn+tavleforeningen.no
Kvalitetsstyring - NS-EN ISO 9001
Produksjon av elektrisk utstyr - elektrotavler
Ludvig Karlsen Telefon: 000 00 000
nn@nn.no
Kvalitetsstyring - NS-EN ISO 9001
Not/trål, fiskeredskap
Leif Madsen Bærheim Telefon: 920 73 372
leif+branncon.no
Kvalitetsstyring - NS-EN ISO 9001
Ferdigstillelse av bygg - passiv brannsikring
Sverre Eriksen Telefon 000 00 000
nn@nn.no
Kvalitetsstyring - NS-EN 3834-2
Smeltesveising
Nina Fosse Telefon: 928 62 866
fossenina+hotmail.com
Miljøstyring
Personellsertifisering
Navn Kontaktdata Bransje
Alf Bjarne Jakobsen Telefon: 913 42 462
alf.bjarne.jakobsen@haugesund.kommune.no
Lekeplassutstyrkontrollører (NS-EN 1176)
Marit Paus Finsnes Telefon: 473 78 887
marit.paus@finsnes.com
QM, QS, RM, ISM, ESM

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4