Fagråd og komiteer

Norsk Sertifisering har etablert bransjeråd innenfor alle våre sertifiseringsområder. Bransjerådets primære oppgave er å vurdere kvalifikasjonsgrunnlaget for fagrevisorer/tekniske eksperter på de respektive områdene og delta i den formelle godkjenningen av disse for oppdrag i Norsk Sertifisering. Bransjerådet kan bestå av 1-3 personer.

Sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring
Navn Kontaktdata Funksjon
Hermod Pettersen Telefon: 905 45 404
E-post: hermod@norsksertifisering.no
Leder
Bjarne Roland Telefon: 952 00 044
E-post: post@bjarneroland.no
Medlem

Løfteredskap i brønn og brønnboring - D7
Navn Kontaktdata Funksjon
Audun Vabø Telefon: 411 47 373
E-post: avabo@oceaneering.com
Leder/Medlem

NS-EN 1176 Lekeplassutstyr (programkomite)
Navn Kontaktdata Funksjon
Erland Frydenlund Telefon: 947 97 960
E-post: erland.frydenlund@baerum.kommune.no
Leder (bruker)
Knut Halvorsen Telefon: 958 77 383
E-post: knut.halvorsen@sove.no
Medlem (produsent)
Jan Tørud Telefon: 934 80 068
E-post: jan.torud@if.no
Medlem (forsikring)
Ole-Christian Wiig 913 13 692
E-post: ocw@lpi.no
Medlem (inspektør)
Øyvind Vestre Telefon: 416 89 855
E-post: post@aktivarena.no
Medlem (kursarrangør)
Frode Ervik Pettersen Telefon: 913 18 075
E-post:frode@norsksertifisering.no
Sekretær/referent

Elektrotavler (NACE-kode 27.1) - Norsk Eltavleforening
Navn Kontaktdata Funksjon
Fredrik Rummelhoff Telefon: 472 79 002
E-post: fredrik@mossa.no
Leder
Brannsikring - Brannfaglig fellesorganisasjon (BFO)
Navn Kontaktdata Funksjon
Karl Magnor Lilleland Telefon: 911 35 849
E-mail: karl.magnor@lilleland.no
Leder
Hugo Haug Telefon: 934 45 515
E-post: hugo.haug@oby.oslo.kommune.no
Medlem
Styringssystem for miljø (NS-EN ISO 14001:2014)
Navn Kontaktdata Funksjon
Nina Fosse Telefon: 928 62 866
E-post: nina.fosse@maersk.com
Leder
Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer (NS-EN ISO 3834-2:2005)
Navn Kontaktdata Funksjon
Sverre Eriksen Telefon: 905 85 160
E-post: sverr-er@online.no
 
Personellsertifisering PERS 005
Navn Kontaktdata Funksjon
Frode Ervik Pettersen Telefon: 913 18 075
E-post: frode@norsksertifisering.no
Leder
Thorleif Magne Telefon: 920 39 063
E-post: epost@epost.no
Medlem
Oddmund Wærp Telefon: 934 60 292
E-post:oddmund.waerp@teknologisk.no
Medlem
Erik Grantangen Telefon: 917 56 157
E-post: epost@epost.no
Medlem
Marit Paus Finsnes Telefon: 473 78 887
E-post: marit.paus@finsnes.com
Medlem
Per Braarød Østby Telefon: 994 03 585
E-post: epost@epost.no
Medlem
Upartisk komite (Committee safeguarding impartiality)
Navn Kontaktdata Funksjon
Erling M. Erstad Telefon: 908 20 993
E-post: erling.erstad@mef.no
Leder (advokat)
Endre Fuglset Telefon: 992 13 171
E-post: post@maskinkontroll.no
Medlem (uavhengig)

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4